Przedszkola, Szkoły Podstawowe.

Warsztaty z Robotyki dla Dzieci

Warsztaty z robotyki prowadzone przez naszą firmę skierowane są dla dzieci od 5 do 16 roku życia, pracujemy na trzech rodzajach zestawów edukacyjnych.
Zestawy edukacyjne na których pracujemy z uczestnikami naszych zajęć zgodne są z podstawą programową.
Tematyka zajęć, oraz rodzaj zestawów dostosowany jest do wieku oraz możliwości dzieci.
Zajęcia dla dzieci wieku 5 – 10 lat trwają 60-70 min.
Zajęcia dla starszych uczestników trwają 90-100 min